ledig stilling direktørIII.jpg

Det søkes etter en strategisk, utviklingsorientert og samlende leder. Det er Justis- og beredskapsdepartementet som skal tilsette ny direktør i UNE.

Stillingen som direktør i Utlendingsnemnda ivaretar et viktig samfunnsoppdrag. Den nye lederen setter retning og evner å lede og gjennomføre endrings- og utviklingsprosesser. En viktig oppgave blir å videreutvikle og styrke UNEs status og omdømme som et domstollignende forvaltningsorgan. Du finner stillingsannonsen på jobbnorge.no.