øyvind-dybvik-øyen-foto-morten-oulie-1500x844px.jpg

By Øyvind Øyen, seniorrådgiver i Utlendingsnemnda

Vår viktigste oppgave er å gi beskyttelse til de som trenger det, og ikke returnere noen til forfølgelse.

NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen hevder i en ny rapport (PDF, ekstern lenke) at Utlendingsnemnda (UNE) krenker flyktningkonvensjonen når vi treffer vedtak om opphør av flyktningstatus i asylsaker. Dette er ikke riktig.

Vår viktigste oppgave er å gi beskyttelse til de som trenger det, og ikke returnere noen til forfølgelse. Men du kan miste din flyktningstatus hvis du ikke lenger risikerer forfølgelse og kan få beskyttelse i hjemlandet.

Samsvarer med EU

Rapporten hevder at vi bare kan henvise til beskyttelse fra statlige myndigheter i hjemlandet og at vi krenker både utlendingsloven og konvensjonen ved å henvise til beskyttelse fra ikke-statlige aktører.

Men loven forutsetter selv at ikke-statlige aktører kan gi beskyttelse. Det gjelder «organisasjoner eller grupperinger», blant annet internasjonale organisasjoner, som kontrollerer en betydelig del av territoriet.

EUs felles asylregler sier det samme. Og de er ment å være i samsvar med flyktningkonvensjonen. Sant nok, i de fleste land vil vi bare vurdere statlig beskyttelse. Men det er mulig å vise til andre aktører, enten alene eller i samarbeid med statlige myndigheter, hvis beskyttelsen er god nok. Slik også EU gjør.

Følger kravene

Rapporten hevder videre at barnets beste skal inngå som et grunnleggende hensyn i beslutninger om opphør. Men Høyesterett har nylig slått fast at dette ikke er en del av opphørsvurderingen. Derimot vil barnets beste tillegges vekt som et grunnleggende hensyn når man vurderer opphold på humanitært grunnlag til de som mister sin flyktningstatus.

Rapporten hevder også at UNE må bruke en såkalt «dobbeltgaranti». Dette er i seg selv et upresist begrep som brukes i begrenset grad med nokså varierende innhold. Vi ønsker ikke å diskutere begrepet her.

Det som er viktig for UNE og alle andre på feltet er at man følger de krav til opphør av flyktningstatus som Høyesterett stiller i sine avgjørelser.

Dette debattinnlegget ble først publisert i Aftenposten 6. september 2018, og er skrevet som et svar på et debattinnlegg signert NOAS, Redd Barna og Fellesorganisasjonen (ekstern lenke) som ble publisert i Aftenposten 28. august 2018.