Legge til rette for god gjennomføring av samtaler med barn i UNE. Supplerer RB-36 om saksforberedende samtaler.