Last updated: 28/01/2023 28/01/2023

Sammendrag: Studie

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse som student fordi det ikke var dokumentert at hun trengte tilleggsutdanning for å få utdanningen fra hjemlandet godkjent i Norge.

Bakgrunn

Klageren søkte om oppholdstillatelse som student i Norge. Formålet var å ta tilleggsutdanning for å få godkjenning som jordmor i Norge. Klageren la blant annet frem vitnemål, dokumentasjon på praksis og et vedtak fra Helsedirektoratet om avslag på søknad om autorisasjon som jordmor.

UDI mente at klageren ikke hadde dokumentert at hun trengte tilleggsutdanning for å få utdanningen sin godkjent i Norge.

I klagen viste klageren til Helsedirektoratets avslag og forskrift om tilleggskrav for autorisasjon for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra land utenfor EØS og Sveits. Et av disse tilleggskravene var å gjennomføre norskkurs. Klageren ønsket nå å oppfylle tilleggskravet om å gjennomføre norskkurs.

UNEs vurdering

UNE viste til at en utlending som er faglært arbeidstaker, men som trenger tilleggsutdannelse eller praksis for å få nødvendig godkjenning fra norske myndigheter kan få oppholdstillatelse i inntil to år. Det er da et krav om at det legges frem dokumentasjon som viser at tilleggsutdanning er nødvendig for å få klagerens utdanning godkjent i Norge fra myndighetene som har ansvaret for å godkjenne utdanningen.

UNE mente at det ikke var dokumentert at klageren trengte tilleggsutdannelse eller praksis for å få den nødvendige godkjenningen i Norge. UNE påpekte at forskriften klageren hadde vist til gjelder for søkere som har gjennomført utdanning og bestått utenlandsk eksamen som anerkjennes som jevngod med tilsvarende norsk utdanning og eksamen, eller har godtgjort å ha den nødvendige kyndighet.

UNE viste videre til vedtaket fra Helsedirektoratet der det sto at klagerens utdanning på Filippinene ikke kan anses som jevngod med den norske utdanningen etter helsepersonelloven § 48 a første ledd bokstav c, og at Helsedirektoratet hadde konkludert med at hun heller ikke hadde den nødvendige kyndighet etter bestemmelsens bokstav d. Klageren var dermed ikke omfattet av forskriften.  Det var dermed heller ikke dokumentert at hun trengte tilleggsutdanning eller praksis for å få den nødvendige godkjenningen av utdanningen i Norge.

Var dette sammendraget nyttig?