Last updated: 23/12/2022 23/12/2022

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse i Norge for å etablere eget firma her, fordi han ikke hadde dokumentert at han var i stand til å forsørge seg selv.

Bakgrunn

Via en norsk utenriksstasjon søkte klageren om midlertidig oppholdstillatelse for å komme til Norge og etablere sitt eget firma. Sammen med søknaden leverte han blant annet kopi av pass, vitnemål, CV og forretningsplan. UDI avslo søknaden blant annet fordi de mente han ikke hadde dokumentert firmaets økonomiske grunnlag, og at han ville være i stand til å forsørge seg selv gjennom forretningen sin.

I klagen skrev klageren at han var uenig i UDIs vurdering, og la ved henvendelser han hadde sendt til kunder i Norge.

UNEs vurdering

Det stilles flere krav dersom man skal få oppholdstillatelse for å drive eget firma i Norge. Se utlendingsforskriften § 6-18. Søkeren må blant annet dokumentere egen kompetanse og rolle i bedriften, legge frem en detaljert forretningsplan med finansiering og budsjetter.

Det er også et krav at en person som søker opphold i Norge for å arbeide eller studere, kan forsørge seg selv (underholdskravet). Se utlendingsloven § 58. Dersom vedkommende skal drive eget firma, må han hovedsakelig forsørge seg gjennom forretningsdriften. Se utlendingsforskriften 6-18 og 10-7.

UNE mente dette kravet ikke var oppfylt. UNE var enig med UDI i at det økonomiske grunnlaget for bedriften ikke var dokumentert. Blant annet hadde klageren ikke lagt frem dokumentasjon på at det ville finnes et potensiale for denne bedriften i det norske markedet, og ingen kontrakter eller intensjonsavtaler med kunder. Det var dermed heller ikke dokumentert at han kunne forsørge seg selv gjennom forretningen sin. At klageren hadde penger stående på sin bankkonto i hjemlandet kunne ikke tas med i vurderingen, på grunn av kravet om at han hovedsakelig måtte kunne forsørge seg gjennom firmaet sitt. UDIs avslag ble derfor opprettholdt.
 

Var dette sammendraget nyttig?