Last updated: 29/10/2022 29/10/2022

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk ikke arbeidstillatelse som faglært fordi stillingen han var tilbudt ikke krevde at arbeidstakeren hadde kvalifikasjoner som faglært.

Bakgrunn

Klageren søkte om oppholdstillatelse for å arbeide som barista /bartender.
 
UDI avslo søknaden fordi klageren ikke ble ansett som faglært, og stillingen heller ikke krevde kvalifikasjoner som faglært.
 

UNEs vurdering

UNE presiserte at det at arbeidstakeren har kvalifikasjoner som er nyttige eller positive for arbeidet ikke betyr at kvalifikasjonene er relevante i utlendingslovens forstand. Det avgjørende er om søkerens kvalifikasjoner som faglært er nødvendige for å utføre arbeidet.
 
UNE viste til beskrivelsen i arbeidstilbudet hvor det gikk frem at arbeidet innebar "produsering og oppfølging av nye og gamle ansatte i bar", og at arbeidet var beskrevet slik i arbeidskontrakten: "å presentere, anbefale og servere mat og drikke på en faglig korrekt måte. Tilberede varme og kalde drikker, både alkoholfrie og alkoholholdig drikker". UNE bemerket videre at det gikk frem av arbeidstilbudet at stillingen krever fem års arbeidserfaring, og at det i Norge generelt ikke kreves formell utdanning for å arbeide som bartender eller barista.
 
UNE fant det etter dette ikke godtgjort at den tilbudte stillingen krevde kompetanse som faglært, og vilkårene for å gi tillatelse på dette grunnlaget dermed ikke var oppfylt.

Var dette sammendraget nyttig?