Last updated: 02/06/2022 02/06/2022

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse med sin norske samboer fordi de ikke hadde bodd sammen i et fast og etablert samboerforhold i minst to år sammenhengende.

Sakens bakgrunn

 
En kvinne fra Brasil søkte om familieinnvandring med norsk samboer (referansepersonen). Paret opplyste at de hadde bodd sammen i Brasil de tre siste årene. De hadde opprinnelig planlagt å bosette seg i Brasil, men på grunn av drapstrusler fra et mafianettverk hadde de blitt rådet til å flytte. Referansepersonen opplyste at han hadde hatt bostedsadresse både i Norge og i Brasil. Han hadde beholdt adressen i Norge fordi han har familie her. Paret opplyste at de skulle oppholde seg delvis i Brasil og delvis i Norge og at det var uhensiktsmessig at klageren ikke hadde oppholdstillatelse siden hun bare kan oppholde seg i Norge i 90 dager om gangen.
 

Vurdering og konklusjon

 
UNE avslo søknaden fordi det ikke var sannsynliggjort at partene har bodd sammen i et fast og etablert samboerforhold i minst to år. UNE viste til at opplysningene i referansepersonens pass viste at han de siste årene kun hadde opphold seg sporadisk i Brasil. UNE viste også til at referansepersonen hele tiden har vært folkeregistrert i Norge.
 
Det var heller ingen sterke menneskelige hensyn i saken slik begrepet skal forstås i utlendingsloven § 49.

Var dette sammendraget nyttig?