Last updated: 09/06/2021 09/06/2021

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren fikk ikke beskyttelse i Norge fordi klageren ikke i tilstrekkelig grad har sannsynliggjort at han risikerer forfølgelse ved retur til hjemlandet. Den generelle sikkerhetssituasjonen i Etiopia tilsa heller ikke at han har behov for beskyttelse. Det forelå verken sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til riket.

Bakgrunn

Klageren kom til Norge i 2019 med svensk Schengen-visum. Klageren er fra en by utenfor Addis Abeba. Formålet med besøket var å besøke sin forlovede. En måned før visumet utløp søkte klageren om beskyttelse i Norge. Klageren begrunnet sin søknad med at han som medlem av Balderas blir forfulgt av myndighetene og oromo- grupper i Etiopia. Dette fordi amharisk- talende blir forfulgt av etniske oromoer og fordi situasjonen for kristne ortodokse er vanskelig. Klageren anførte at den generelle sikkerhetssituasjonen i landet er vanskelig. I klagen opplyste klageren at han ikke bare var et vanlig medlem av Balderas, men at han var politisk aktiv ved blant annet å verve nye medlemmer. Han opplyste også at han var etterlyst av myndighetene.
 

Vurdering og konklusjon

UNE viste til at generell landinformasjon om politisk aktivitet i Etiopia ikke understøtter at klageren er ettersøkt som følge av sin politiske aktivitet. Det ble blant annet vist til at det ikke er holdepunkter for at myndighetene slår ned på alminnelig politisk aktivitet på lavere nivå, som å verve nye medlemmer til den politiske organisasjonen, heller ikke for medlemmer av partiet Balderas. Det ble vist til at landets politiske ledelse tvert imot har oppfordret til politisk aktivitet. UNE var også enig i UDIs vurdering av at det ikke er landinformasjon om at etnisk oromo gjenger i dag utgjør en konstant risikotrussel mot amharisk talende kristne ortodokse. UNE mente videre at situasjonen i Etiopia er spent, men at den ikke er av en slik art at retur på generelt grunnlag medfører en reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff. UNE mente til slutt at det ikke forelå sterke menneskelige hensyn eller en særlig tilknytning til riket.
 

Var dette sammendraget nyttig?