Last updated: 22/04/2021 22/04/2021

Sammendrag: Familie

En mann fikk ikke familieinnvandring med ektefelle fordi formålet med ekteskapsinngåelsen hovedsakelig var å få oppholdstillatelse i Norge (omgåelsesekteskap). Det ble blant annet vektlagt at det var en betydelig aldersforskjell mellom ektefellene.

Bakgrunn

 
En ung mann (klageren) søkte oppholdstillatelse flere år tidligere ved norsk ambassade. Klageren søkte familiegjenforening med en over 25 år eldre norsk kvinne (referansepersonen). De to hadde giftet seg i Kenya samme året, etter første gang å ha møttes noen måneder forut for bryllupet. Kort tid etter første møte hadde de sin første date. Etter noen uker flyttet referansepersonen inn i hans leilighet i Kenya. Hun bodde der i kort tid.
 

Vurdering og konklusjon

 
UNE var enig med UDI i deres vurdering der det fremheves at klageren kommer fra et land med stort utvandringspotensiale. Erfaringer tilsier at et betydelig antall søkere fra Kenya inngår bekvemmelighetsekteskap med personer bosatt i Norge for å oppnå en tillatelse her. I dette konkrete tilfellet hadde klageren ikke jobb i hjemlandet. Han forklarte også til norske myndigheter at han forut for møtet med referansepersonen, hadde planer om å reise til et annet land for å finne seg jobb. På denne bakgrunn var det grunn til å tro at klagerens formål med ekteskapet var å få en oppholdstillatelse i Norge.
 
Det ble vektlagt at referansepersonen var dobbelt så gammel som klageren. Dette er svært uvanlig. Det ble også lagt vekt på at de to hadde kjent hverandre i kort tid før de bestemte seg for å inngå ekteskap. De ble enige om å gifte seg måneden etter at de møttes første gang. Også dette momentet drar i retning av at klagerens hovedhensikt var å få oppholdstillatelse i Norge.
 
UNE la også vekt på at de i liten grad feiret ekteskapet. Med unntak av klagerens brødre, så var ingen andre fra familien tilstede. Heller ingen venner av verken klageren eller referansepersonen var der. Hun er heller ikke senere blitt introdusert for klagerens venner, naboer eller andre bekjente.
 
UNE var kjent med og tok hensyn til lovgivers uttalelser i forarbeidene til utlendingsloven, Ot.prp. nr. 75 (2006-2007) avsnitt 9.6.2.5 avsnitt 7. I dette tilfellet har ikke UNE vurdert om ekteskapet har noe realitet, da det er vår oppfatning at klagerens oppholdshensikt er særlig fremtredende.
 
Etter en helhetlig vurdering mente UNE at det er mest sannsynlig at det hovedsakelige formålet med ekteskapsinngåelsen var å etablere et grunnlag for opphold i Norge for klageren.
 

Var dette sammendraget nyttig?