Last updated: 25/02/2021 25/02/2021

Sammendrag: Familie

UNE omgjorde UDIs avslag. Klageren fikk oppholdstillatelse i familieinnvandring med samboer med felles barn fordi kravet til forsørgelse (underhold) var oppfylt i klageomgangen.

Bakgrunn

 

Klageren søkte om familieinnvandring med norsk kvinne (referansepersonen). De har felles barn.

UDI avslo søknaden fordi referansepersonen ikke oppfylte kravet til fremtidig inntekt. UDI skrev også at det ikke var dokumentert at samboeren ikke hadde mottatt stønad etter sosialtjenesteloven det siste året.

I klagen ble det opplyst at de registrerte inntekstopplysningene hos Skatteetaten ikke ga et riktig bilde av den totale inntekten referansepersonen hadde hatt i 2018. Tilleggsinformasjon og arbeidsavtale ble fremlagt. 

Vurdering og konklusjon

UNE viste til at samboere som har felles barn har rett til oppholdstillatelse i Norge på bestemte vilkår etter utlendingsloven § 41 annet ledd. Klageren og referansepersonen har felles barn, begge er over 18 år, de skal fortsette samlivet, og ingen av dem er gift. Klageren hadde fremlagt pass, og hans identitet var sannsynliggjort.

UNE innhentet oppdaterte opplysninger fra Skatteetaten og NAV. Innrapportert inntekt de siste månedene viste at referansepersonen over tid hadde hatt en stabil inntekt høyere enn det som er kravet til fremtidig inntekt. UNE mente derfor at det nå var sannsynliggjort at referansepersonen ville ha tilstrekkelig inntekt fremover i tid. Opplysningene fra Skatteetaten viste også at referansepersonen i 2019 hadde hatt en inntekt som var høyere enn kravet til tidligere inntekt.

UNE mente også at det var sannsynliggjort at referansepersonen ikke har mottatt økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven. Kravet til sikret underhold var dermed oppfylt, og klageren ble gitt en tillatelse i familieinnvandring med samboeren. 

Var dette sammendraget nyttig?