Last updated: 10/03/2021 10/03/2021

Sammendrag: Familie

Klageren fikk ikke oppholdstillatelse for familieinnvandring med sin søster i Norge fordi kravet til forsørgelse ikke var oppfylt. Hans helseproblemer og usikre situasjon som flyktning i et tredjeland var ikke nok til å gjøre unntak fra underholdskravet.

Bakgrunn

Gutt søkte om oppholdstillatelse i familieinnvandring med voksen søster i Norge.

Vurdering og konklusjon

UNE var enig med UDI i at verken kravet til fremtidig inntekt eller kravet til tidligere inntekt var oppfylt. Referansepersonen var ikke registrert med noen aktive arbeidsforhold i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, og opplysninger fra Skatteetaten viste at hun ikke har noen inntekt. Referansepersonen oppfylte heller ikke kravet til tidligere inntekt.

Det var opplyst at klageren var under 18 år da han søkte om familieinnvandring med søsteren i Norge, at han var alene i Libanon etter at han måtte flykte fra sitt hjemsted, og at hans situasjon i oppholdslandet var svært usikker.

UNE mente at klagerens situasjon må skille seg vesentlig fra situasjonen til andre klagere i sammenliknbare saker for at UNE kan gjøre unntak fra underholdskravet. Klagerens helseproblemer, og det at han var i en vanskelig situasjon som flyktning i et annet land enn sitt hjemland var ikke tilstrekkelig grunn til å gjøre unntak. UNE viste til at svært mange mennesker har alvorlige helseproblemer og lever under vanskelige forhold i hjemlandet eller oppholdslandet. Mange av disse personene oppholder seg i land med et begrenset helsetilbud. Klagerens situasjon skilte seg dermed ikke vesentlig fra andre, sammenlignbare saker, og UNE mente at det ikke var grunnlag for å gjøre unntak fra underholdskravet. 

Var dette sammendraget nyttig?