Last updated: 04/08/2020 04/08/2020

Sammendrag: Arbeid

Klageren fikk formelt avslag på søknad om arbeidstillatelse. Han var ikke faglært og oppfylte ingen av unntakene for å kunne søke fra Norge. Han måtte reise ut av Norge og kunne søke på nytt fra hjemlandet. Vilkårene for å få arbeidstillatelse ble derfor ikke vurdert.

Bakgrunn

Klageren har tidligere hatt en kortere periode med oppholdstillatelse i Norge. Flere år senere søkte han om arbeidstillatelse for å jobbe for en religiøs organisasjon. I søknaden oppga han at høyeste utdanning var universitet- og høyskoleutdanning innen data.

Vurdering og konklusjon

Som utgangspunkt må en utlending ha fått oppholdstillatelse før innreisen til Norge. UNE mente at klageren ikke var omfattet av noen av unntakene fra dette utgangspunktet. Klageren hadde ikke kompetanse som faglært slik dette skal forstås i utlendingsforskriften § 6-1 første ledd bokstav a. Han hadde ikke lagt frem dokumentasjon på at han har fagutdanning på videregående skoles nivå eller at han har fulført grad på bachelor- eller masternivå. Karakterutskriften han hadde fremlagt fra "Junior High School Level" tilsvarte norsk ungdomsskole i følge informasjon på NOKUT sine nettsider. Det kreves blant annet i tillegg fullført tre år på "Higher High School Level" for å kvalifisere til inntak på høyere utdanning, og yrkesfaglig videregående opplæring er tre år fulltidsstudier på "Higher High School Level". UNE mente derfor at klageren ikke hadde dokumentert å ha utdanning på minst videregående skoles nivå.
 
Fordi klageren ikke hadde dokumenter noen formell kompetanse, vurderte UNE om han har spesielle kvalifikasjoner etter utlendingsforskriften. Klageren må da gjennom praktisk arbeidserfaring ha fått kompetanse som tilsvarer minst en norsk fagutdanning på videregående skoles nivå. Han hadde ikke fremlagt dokumentasjon på sin arbeidserfaring. UNE la ikke vekt på opplysninger i en CV som ikke er underbygget av annen dokumentasjon.
 
Det var ikke opplysninger om sterke rimelighetsgrunner som talte for at søknaden likevel skulle realitetsbehandles.
 

Var dette sammendraget nyttig?