Last updated: 21/02/2020 21/02/2020

Sammendrag: Tilbakekall

UNE tilbakekalte tillatelser til å arbeide som faglært fordi klageren ved søknad hadde fremlagt falsk dokumentasjon på sin utdannelse.

Klageren fikk innvilget oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker etter å ha fremlagt dokumentasjon på at han hadde en relevant bachelor fra Ukraina. UDI sendte en anmodning om verifisering av klagerens diplom ved ambassaden i Kiev. I verifiseringsrapporten fremgikk det at klageren ikke hadde fått diplomet utstedt fra det gjeldende universitetet.

UNE tilbakekalte klagerens tillatelser fordi klageren hadde fremlagt falsk dokumentasjon på sin utdannelse. UNE mente at klageren hadde gitt de uriktige opplysningene mot bedre vitende, og at opplysningene var av vesentlig betydning for vedtakene.

Klageren erkjente å ha levert et falsk diplom, og la frem ny dokumentasjon på sin utdannelse. UNE tok ikke stilling til de nye dokumentene fordi UNE mente at det avgjørende i saken var at klageren fremla uriktige opplysninger på søknadstidspunktet, og at dokumentasjonen var av vesentlig betydning for at tillatelsen ble innvilget.

Var dette sammendraget nyttig?