Last updated: 19/08/2020 19/08/2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Klageren ba om omgjøring av tidligere vedtak i sak der UNE mente at hans forklaring om hendelser i hjemlandet ikke var troverdig. Hovedbegrunnelsen fra klageren nå var politisk aktivitet i Norge. UNE endret ikke vedtaket fordi hans forklaring dels ikke ble vurdert som troverdig, dels ikke viste en synlighet som tilsa at han ville være i myndighetenes søkelys eller risikere forfølgelse ved retur.

Bakgrunn

 
Iransk kurder ba UNE om å endre sitt tidligere negative vedtak. Han forklarte nå at hans politiske aktivitet i Norge - som han mente å være en forlengelse av aktivitet i Iran - nå ga ham rett til anerkjennelse som flyktning.
 

Vurdering og konklusjon

 
Nemnda foretok en helhetlig vurdering av hans forklaring om forholdene i Iran. Nemnda oppretthold tidligere vurdering av at klagerens forklaring ikke var troverdig og den ble derfor ikke lagt til grunn. Forklaringen ble ansett som å ikke henge sammen og nemnda uttrykte mistanke om at det var andre grunner som lå bak ekteskapet og søknaden om asyl.
 
Når det gjaldt hans politiske aktivitet i Norge ble denne lagt til grunn. Nemnda vektla at han selv var lite synlig blant annet på sosiale medier, at Parti Azadi Kurdistan (PAK) syntes nokså perifere og at det samlet sett kun var en teoretisk fare for forfølgelse ved retur. Klagerens advokat viste til praksis fra Storbritannia og fra EMD, men nemnda mente at sakene ikke tilførte nemndas vurdering noe eller at sakene ikke var sammenliknbare.
 
Nemnda endret ikke tidligere vedtak. Han ble henvist til familieinnvandringssporet når det gjelder familie i Norge.

Var dette sammendraget nyttig?