Last updated: 19/01/2020 19/01/2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte.

Klagen tatt til følge. Dissens.

Sammendraget gjelder begge ektefeller.

Ektepar søkte beskyttelse i 2018, etter ca. 2 år med oppholdstillatelse for henholdsvis studier og arbeid. De fremla gyldig nasjonalitets pass og identitetsdokumenter. Klagerne viste til utviklingen i Venezuela med humanitær krise og frykt for forfølgelse fra myndigheter og paramilitære grupper. De viste til såkalte svartelister og manglende mulighet for å få jobb i offentlig sektor eller innenfor oljevirksomhet, samt problemer med å bli registrert for matrasjoner. De fryktet også å miste leiligheten sin i hjemlandet. En av ektefellene viste til tidligere politisk aktivitet i form av demonstrasjoner på begynnelsen av 2000-tallet, og senere nettaktivitet i hjemlandet og fra Norge.

Nemnda bemerket blant annet at klagerne forklarte seg i hovedsak i samsvar med tidligere forklaringer og framsto som troverdige.

Flertallet mener klagerne har en velbegrunnet frykt for forfølgelse fra myndighetene eller overgrep fra den paramilitære gruppen Los Collectivos, og legger særlig vekt på den ene ektefellens politiske aktivitet i hjemlandet, tilbake i tid og hans nyere engasjement i Norge, samt at det er forbundet med en viss risiko å stå på myndighetenes svartelister, slik en av dem har dokumentert at han gjør.

Mindretallet mener det ikke er noen reell risiko eller fare for at klagerne utsettes for forfølgelse eller overgrep ved retur til hjemlandet. Situasjonen er tilspisset, men myndighetene er på vikende front og mister makt, samtidig som stadig flere engasjerer seg og støtter den økende opposisjonen, slik at klagerne ikke er i noen særstilling eller målgruppe for myndighetene eller paramilitære.

Oppgitt identitet ble ansett dokumentert.

Tillatelsen ble gitt uten begrensninger og med varighet av tre år.

Var dette sammendraget nyttig?