Last updated: 19/01/2020 19/01/2020

Sammendrag: Beskyttelse(Asyl)/ot-hum

Saken behandlet i nemnd med personlig fremmøte

Klagen ble tatt til følge.

Enstemmig.

Mann søkte beskyttelse i Norge i 2015. Opplyste å være kurder og tyrkisk statsborger. Anførte at han fryktet forfølgelse fra tyrkiske myndigheter pga tidligere politisk aktivitet i Tyrkia. Opplyste at tyrkiske myndigheter anklaget ham for å være tilknyttet PKK. Klageren hadde arbeidet for kurderes rettigheter i Tyrkia for to politiske grupperinger, men hadde ikke tilhørt PKK. Han reiste til Irak i 1994 da tyrkiske fly angrep landsbyen i Tyrkia. Han hadde også kjempet mot IS i Irak.

Det ble verifisert at klageren er etterlyst av tyrkiske myndigheter, mistenkt for tilknytning til PKK.

I nemndmøte forklarte klageren at han i Makhmour i Irak hadde vært involvert i politisk og annet arbeid. Da IS angrep Makhmour var han engasjert i å frakte sivilbefolkningen ut av området. Han hadde også deltatt i en front mot IS etter at IS ble drevet tilbake. Klageren ble utstyrt med våpen og hadde i denne forbindelse løsnet skudd, ifm tilfeldige skuddvekslinger.

På bakgrunn av klagerens forklaring i nemndmøtet la nemnda ikke til grunn at klageren hadde deltatt som aktiv kjempende mot IS. Hans aktiviteter ifm IS` aksjoner i området fremstod primært som bistand til forflytning av lokalbefolkningen ifm IS-angrep. Nemnda bemerket også at klagerens helsetilstand tilsier at han ikke har deltatt som aktiv stridende soldat.

Nemnda fant således ikke grunnlag for å ekskludere klageren fra flyktningstatus.

Klageren ble ansett å fylle vilkårene for flyktningstatus på grunn av risiko for forfølgelse ved retur til Tyrkia.

Oppgitt identitet ble ansett sannsynliggjort.

Var dette sammendraget nyttig?