Se filmen «Hvem får lov til å bo i Norge?». Gi gjerne rom for spontane reaksjoner etter filmen. Etter dette kan dere ta opp refleksjonsspørsmål rundt det dere nettopp har sett. Det kan gjøres i mindre grupper, eller hver for seg. Spørsmålene under er kun forslag.

Barna kan sette seg i små grupper for å prate sammen om hva de tenker rundt disse spørsmålene. 

  • Hvorfor har folk fra andre land lyst til å bo i Norge? 
  • Hvorfor får noen bli i Norge og andre må reise tilbake? 
  • Hvorfor må noen flykte fra landet sitt? 
  • Hva tenker du om at Norge har regler om hvem som får lov til å bo her? 
  • Hvordan synes du reglene bør være for hvem som får lov til å bo i Norge?
  • Hvordan kan man støtte noen som opplever at en i nær familie må reise fra Norge?
  • Vet du om noen land i verden det flykter mange fra nå? Gå inn på statistikksidene for barn for å finne informasjon om antall asylsøknader og hvilket land det kom flest fra i fjor.

Du kan også laste ned og printe ut refleksjonsspørsmålene her.

 

Hvem får lov til å bo i Norge?