UNE har 17 nemndledere. De har samme kompetanse som dommere og behandler alle typer saker. De er uavhengige beslutningsfattere, som ikke kan instrueres i den enkelte sak.

Charlotte Visdal Benneche

Johan Berg

Tone Brosstad

Anne Bruland

Jannike Eggen

Dagfrid Hanem

Guri Hauso

Anne Helgerud

Gerd Hay Ingebrigtsen

Stine Alræk Iversen

Jon Arne Jensen

Tora Elisabeth Kasin

Sissel Leganger

Felix Lous

Synve Fosse Oppsahl

Knut Arild Tverås

Kristoffer Blaas Wallann