Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Delta på undersøkelse om UNEs nettsider

  (26.08.2016)

  Vi ønsker å vite hvilket innhold som er viktigst for deg.

 • Misvisende om UNE og klagernes rettssikkerhet

  (26.08.2016)

  Antall omgjøringer av våre egne vedtak viser at Utlendingsnemnda er mer opptatt av klagernes rettssikkerhet enn Aftenbladets Torunn Egge Roux later til å tro.

 • Stornemnd – retur til Russland

  (07.07.2016)

  Er det trygt å returnere syrere til Russland? Vil de kunne bli videresendt til Syria? Vil retur være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, eller ikke? Dette var spørsmål UNEs øverste beslutningsorgan tok stilling til i stornemnd 21. og 22. juni.

Les flere nyhetssaker