Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Eritreere får beskyttelse hvis de har behov for det

  (16.02.2017)

  Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderte i fjor beskyttelsesbehovet til mer enn 1600 asylsøkere fra Eritrea, og hele 98 prosent av dem fikk tillatelse til å bli i Norge.

 • "For åpen mikrofon"

  (16.02.2017)

  Stortingets kommunal- og forvaltningskomité gjennomførte 9. februar en åpen høring om forslaget om at tilbakekall av statsborgerskap bør besluttes av domstolene, og ikke som i dag av Utlendingsdirektoratet (UDI) med  Utlendingsnemnda ( UNE) som klageorgan.

 • UNEs innlegg i stortingshøring

  (10.02.2017)

  UNE deltok 9.02.2017 i høring av forslaget om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap. Her er innlegget fra assisterende direktør i UNE, Ketil Larsen.

Les flere nyhetssaker