Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Mange lengeværende barn får bli

  (11.05.2015)

  Det siste året har det kommet to endringer i regelverket for barn som har vært i Norge lenge: en engangsløsning og en varig ordning. Etter at den varige ordningen kom på plass, har omtrent 50 familier per 30.04.2015, fått bli i Norge av hensyn til barnas tilknytning.

 • Forskrift for ny prøving av saker for lengeværende barn ut på høring

  (07.05.2015)

  Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har sendt på høring et forslag om at barnefamilier som ble sendt ut i perioden 1. juli 2014 – 18. mars 2015, og som hadde mer enn fire års opphold i Norge, skal få muligheten til å prøve sin sak etter den nye forskriftsbestemmelsen som trådte i kraft 8. desember 2014.

 • UNE stopper returer til Jemen

  (15.04.2015)

  Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Jemen. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter å ha fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse blir også midlertidig opphevet.

Les flere nyhetssaker