Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Høringsuttalelse om innstramninger

  (09.02.2016)

  UNE har levert høringsuttalelse til forslaget om endringer i utlendingslovgivningen (Innstramninger II) av 29.12.2015.

   

   

   

 • Regelendring ga opphold til flere barnefamilier

  (18.01.2016)

  I desember 2014 ble utlendingsforskriften endret for at barns tilknytning skulle tillegges større vekt i vurderingen av opphold på humanitært grunnlag. En rapport Utlendingsnemnda (UNE) nå har levert Justis- og beredskapsdepartementet (JD), viser at det også ble resultatet.

 • Påstander gjøres til fakta

  (23.12.2015)

  - Helsingforskomiteen kobler vedtak i Norge med hendelser i Tsjetsjenia på et grunnlag som i virkeligheten er høyst usikkert, skriver UNEs kommunikasjonssjef i et innlegg i Aftenposten 23.12.15.

Les flere nyhetssaker