Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Kvinner og kjønnsrelatert forfølgelse

  (19.02.2015)

  Begrepet «kjønnsrelatert forfølgelse» er et overordnet og generelt begrep. Det at forfølgelsen av en kvinne omtales som «kjønnsrelatert», innebærer konkret at den fremtidige risikoen for mulige overgrep og mulige menneskerettighetsbrudd er knyttet til ett eller flere elementer ved kvinnens kjønn.

 • Ingen eksamen i kristendom

  (10.02.2015)

  Det er ikke grunnlag for den kritikken som Karl Gervin kommer med av spørsmålene UNE stiller asylsøkere som har konvertert

 • UNEs praksis med konvertittene

  (10.02.2015)

  På bakgrunn av offentlig omtale av klagesaker er det behov for å redegjøre for UNEs praksis i saker hvor personer sier de har konvertert fra islam til kristendommen.

Les flere nyhetssaker