Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Suksess på tvers av etater

  (21.01.2015)

  Direktoratet for økonomistyring (DFØ) ga onsdag Bedre stat-prisen til UDI, PU og UNE for prosjektet «Dublin fra A til Å». Prisen deles ut årlig til det virksomhetstiltaket som best har bidratt til å realisere DFØs visjon om effektiv ressursbruk i staten.

 • Status for engangsløsningen i UNE

  (07.01.2015)

  UNE har registrert at engangsløsningen er et tema i 348 saker. Sakene fordeler seg på 124 familier, og gjelder 183 barn.

 • UNE stopper returer til Libya

  (05.01.2015)

  Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Libya. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter å ha fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse, blir også midlertidig opphevet.

Les flere nyhetssaker