Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Påskestengt

  (30.03.2015)

  Publikumstjenesten og svartjenesten har stengt 30.3., 31.3. og 1.4. Sentralbordet har ordinær åpningstid 30.3. og 31.3. Onsdag 1.4. har sentralbordet åpent fra 8-12.

 • Ny instruks om lengeværende barn

  (20.03.2015)

  UNE vil gi utsatt iverksetting i asylsaker som omfattes av instruksen.

 • Høyesteretts dom i «Maria-saken»

  (05.03.2015)

  Høyesterett avsa 29.1.2015 dom til fordel for saksøkerne mot avgjørelser truffet av Utlendingsnemnda. UNE har foretatt en foreløpig vurdering av dommen.

Les flere nyhetssaker