Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Tjenestereise til Italia og Malta

  (07.04.2016)

  Dublin-samarbeidet og rapporter om dårlig mottaksforhold i Italia for asylsøkere har preget samarbeidet mellom Italia og andre europeiske land lenge før asyltilstrømning til Europa eksploderte i fjor høst.

 • Nemndmøter i Storskog-saker

  (22.02.2016)

  UNE har avholdt 18 nemndmøter i enkeltsaker for 33 av personene som har kommet over Storskog og søkt asyl i Norge, og hvor spørsmålet var om de berørte personene trygt kan sendes tilbake til Russland (oppdatert 18.5.16).

 • Høringsuttalelse om innstramninger

  (09.02.2016)

  UNE har levert høringsuttalelse til forslaget om endringer i utlendingslovgivningen (Innstramninger II) av 29.12.2015.

   

   

   

Les flere nyhetssaker