Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

  • Fire barnefamilier får komme tilbake

    (10.11.2015)

    Alle uttransporterte barnefamilier har nå fått svar på sine omgjøringsanmodninger.

  • Plenumssak i Høyesterett

    (09.11.2015)

    Har barnets tilknytning til Norge betydning for om internflukt ikke er urimelig? Kan domstolen prøve dette spørsmålet fullt ut? Dette er noe av det Høyesterett skal vurdere.

Les flere nyhetssaker