Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • Rettssikker klagebehandling for asylsøkere

  (09.09.2014)

  DEBATT: Ettersom det stilles spørsmål ved rettssikkerheten for asylsøkere, ser jeg behov for å belyse spørsmålet sett fra Utlendingsnemnda (UNE).

 • Klagebehandling av asylsøknader

  (18.08.2014)

  KRONIKK: Grunnløse asylsøkere finnes ikke. Alle som kommer til Norge for å søke asyl har sin grunn for å gjøre det, men det betyr ikke at alle har behov for beskyttelse mot fare og forfølgelse i hjemlandet.

 • UNE stopper returer til Gaza

  (18.07.2014)

  Det vil inntil videre ikke bli foretatt tvangsreturer til Gaza, og plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er midlertidig suspendert.

Les flere nyhetssaker