Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • UNE stopper returer til Jemen

  (15.04.2015)

  Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Jemen. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter å ha fått endelig avslag på søknad om oppholdstillatelse blir også midlertidig opphevet.

 • Ny avtale om asylpolitikken

  (09.04.2015)

  Regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre er blitt enige om en tilleggsavtale på asyl- og innvandringsfeltet.

 • Ny instruks om lengeværende barn

  (20.03.2015)

  UNE vil gi utsatt iverksetting i asylsaker som omfattes av instruksen.

Les flere nyhetssaker