Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • UNE stopper returer til Usbekistan

  (19.12.2014)

  Inntil videre vil politiet ikke gjennomføre returer til Usbekistan. Plikten den enkelte har til selv å returnere etter tidligere å ha fått avslag på søknad om oppholdstillatelse, blir også midlertidig opphevet.

 • Regelendringer for lengeværende barn

  (19.12.2014)

  Endringer i utlendingsforskriften kalt «varig ordning for lengeværende barn» trådte i kraft 8. desember 2014. Forskriftsendringen tydeliggjør hvilke momenter som skal ha betydning for vurderingen av om det kan gis opphold til barn som har sterk tilknytning til Norge.

 • Julestengt

  (19.12.2014)

  Publikumstjenesten og Svartjenesten er stengt i perioden 22. desember til og med 1. januar. Første åpningsdag er 2. januar 2015.

Les flere nyhetssaker