Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • UNE har opphevet utreiseplikten til Russland

  (02.12.2016)

  Utreiseplikten er opphevet for utlendinger som i 2015 søkte beskyttelse i Norge etter å ha reist inn ved Storskog. Dette gjelder bare de som oppholder seg på kjent adresse i Norge og som har flerreisevisum eller oppholdstillatelse i Russland som er utløpt i tid.

 • To tusen Storskog-saker behandlet i UNE

  (29.09.2016)

  Den kraftige økningen i antallet asylsøkere over Storskog høsten 2015 gjorde at UNE etablerte et eget «Hurtigløpprosjekt» for å håndtere denne porteføljen.

 • EUs asylpolitikk

  (07.09.2016)

  I en kronikk i Aftenposten søndag 14.august har Jan-Paul Brekke interessante refleksjoner og synspunkter rundt utviklingen av EUs asylpolitikk.

Les flere nyhetssaker