Gå direkte til innhold

 

UNE behandler klager over avslag truffet av Utlendingsdirektoratet (UDI)

Utlendingsforvaltningen har en egen fagenhet for landinformasjon (Landinfo)

Fagdepartement for regelverk og politikk er Justis- og beredskapsdepartementet (JD)

Profilelement
Startsiden

Nyheter

 • UNE stopper returer til Gaza

  (18.07.2014)

  Det vil inntil videre ikke bli foretatt tvangsreturer til Gaza, og plikten til å returnere frivillig etter endelig avslag er midlertidig suspendert.

 • Misvisende rapport fra Advokatforeningen

  (07.07.2014)

  Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe lanserte 26.juni 2014 en sluttrapport etter å ha ført et antall saker mot staten i perioden 2007 til 2014.

 • Feil om UNEs praksis

  (07.07.2014)

  NOAS har i sin rapport «Tro, håp og forfølgelse» kritisert de rettslige utgangspunktene for Utlendingsnemndas (UNE) asylpraksis for iranske konvertitter.

Les flere nyhetssaker