UNE avgjør om søkeren skal få være i Norge mens klagen behandles

Når en søker har fått avslag på en Dublin-sak av UDI, kan han eller hun be om å få være i Norge inntil klagen er behandlet av UNE. Dette må søkeren be om innen 48 timer etter at UDI har avslått. UNE bruker inntil seks dager på å avgjøre om søkeren får være i Norge.

I de tilfellene vi mener at søkeren ikke får være i Norge, blir han eller hun sendt til det landet som har ansvar for søknaden og som er med i Dublin-samarbeidet. Dette kan skje kort tid etter at UNE har avgjort at søkeren ikke får bli Norge.

Vi bruker inntil to måneder på å behandle klagene i Dublin-saker

Når vi får selve klagen fra UDI, bruker vi inntil to måneder på å behandle den. I mange av sakene er søkeren allerede sendt til et land som er med i Dublin-samarbeidet.

Vi behandler som regel sakene i den rekkefølgen de kommer til UNE. Det betyr at vi behandler den eldste saken først, og det skal mye til for at vi lar noen saker gå foran i køen.

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.