Vi bruker 6 - 9 måneder på å behandle de fleste asylsaker 

Ventetiden gjelder fra det tidspunktet saken kommer til UNE. Med en gang vi har behandlet klagen, vil advokaten din få beskjed fra oss.

Har du søkt asyl i 2018?

Da kan du forvente at saken din skal være helt ferdig innen åtte måneder fra du søkte om asyl hos politiet. Det er fordi politiet, UDI og UNE har et mål om å bruk åtte måneder til sammen på å behandle de fleste asylsaker i 2018.

Kan saken din gå foran i køen?

Det er mange som lurer på om vi kan prioritere saken deres. Vi behandler som regel asylsaker i den rekkefølgen de kommer til UNE. Det betyr at vi behandler den eldste saken først og det skal mye til for at vi lar noen saker gå foran i køen.

Når bruker vi lengre tid enn det vi sier?

Noen ganger bruker vi lengre tid på å behandle en sak enn det vi pleier. Da er det som regel en grunn til det. Det kan være at vi venter på informasjon fra deg som har klaget. Det kan også være at vi trenger informasjon fra andre instanser, som for eksempel en ambassade, politiet eller Landinfo (ekstern side).

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.