Har du søkt asyl i 2018 eller senere?

Da kan du forvente at saken din skal være helt ferdig innen åtte måneder fra du søkte om asyl hos politiet. Det er fordi politiet, UDI og UNE har et mål om å bruk åtte måneder til sammen på å behandle de fleste asylsaker. Denne ventetiden gjelder også for klagesaker behandlet etter Dublin-reglene (Dublin-saker). Dette er saker som handler om hvilket land som skal behandle søknaden om asyl.

Les mer om hvilke regler som gjelder for asylsaker og hvordan UNE behandler disse sakene.

Søkte du asyl i 2017 eller tidligere?

De fleste sakene bruker vi 6 - 9 måneder på å behandle. Hvis du ikke har fått svar innen angitt ventetid, så vil vi sende deg brev om når du kan forvente svar i din sak.

Ventetiden gjelder fra det tidspunktet saken kommer til UNE. Med en gang vi har behandlet klagen, vil advokaten din få beskjed fra oss. 

Spesielt om Dublin-saker

Hvis du har fått avslag på en Dublin-sak av UDI, kan du be om å få være i Norge inntil klagen er behandlet av UNE. Dette må du be om innen 48 timer etter at UDI har avslått. UNE bruker inntil seks dager på å avgjøre om du får være i Norge.

Hvis vi kommer til at du ikke får være i Norge inntil vi behandler klagesaken, blir du sendt til det landet som har ansvar for søknaden din. Dette kan skje kort tid etter at UNE har avgjort at du ikke får bli Norge.

Her kan du lese mer om hvordan UNE behandler saker etter Dublin-reglene.

Når bruker vi lengre tid enn det vi sier?

Noen ganger bruker vi lengre tid på å behandle en sak enn det vi pleier. Da er det som regel en grunn til det. Det kan være at vi venter på informasjon fra deg som har klaget. Det kan også være at vi trenger informasjon fra andre instanser, som for eksempel en ambassade, politiet eller Landinfo (ekstern side).

Ventetiden kan endre seg

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.