Avslag er et vedtak der det står at du og familien din har fått nei fra UDI eller UNE til å bo i Norge. Da må dere reise fra Norge.

En nemndleder er utdannet jurist og er som en slags dommer. En nemndleder bestemmer om noen får bo i Norge eller ikke. Hvis du skal i et nemndmøte, så er det nemndlederen som leder møtet.

Det jobber cirka 20 nemndledere i UNE.

En advokat er en voksen som kan mye om lover og regler i Norge.

Advokaten skal passe på at du og din familie får de rettighetene dere har krav på. Advokatens jobb er å hjelpe deg og familien din. Advokaten jobber altså ikke for UNE eller UDI.

Noen ganger kan du som er barn få din egen advokat, for eksempel hvis du trenger mer støtte enn det foreldrene dine kan gi deg.

Alle advokater har taushetsplikt.

Utlendingsdirektoratet (UDI) er de som først ser på sakene til de som vil bo i Norge. Hvis UDI sier nei, så kan du klage til Utlendingsnemnda (UNE) og be om at UNE ser på saken på nytt.

UNE har taushetsplikt. Det betyr at UNE ikke skal fortelle videre til noen andre det som barn forteller dem.

Noen ganger må UNE likevel fortelle noe videre. Det kan for eksempel være hvis UNE mener at et barn trenger hjelp. Da har UNE plikt til å gi informasjonene videre til noen som kan hjelpe barnet.

Hvis du eller noen i familien din ikke er enig i det som står i UDIs vedtak, kan dere klage. Da vil UDI se på saken en gang til. Hvis UDI ikke er enig med dere, sender de saken videre til UNE.  UNE ser på saken på nytt. Det er UNE som bestemmer til slutt.

Selv om UNE allerede har behandlet saken din og du har fått avslag, så kan du sende inn nye opplysninger til UNE. Det må være informasjon som UNE ikke har fått før, og som kanskje kan gjøre at UNE endrer avslaget slik at du kan få bli i Norge.

Hvis du er barn og har kommet til Norge alene for å søke om beskyttelse (asyl), så skal du få hjelp av en voksen til å ivareta rettighetene dine. Den voksne som hjelper deg kalles en representant. Før kalte man det for verge, og derfor er det fortsatt mange som bruker det ordet.

Representanten skal blant annet passe på at du har et godt sted å bo, får gå på skole og får helsehjelp hvis du trenger det. Representanten skal også passe på at du blir hørt av UDI og UNE. Representanten kan sende inn informasjon for deg om din situasjon og klage på vedtak på dine vegne.

Representanten får lønn for å hjelpe deg.

Når UDI og UNE har bestemt seg i saken din, skriver de det i et vedtak. I vedtaket står det om du får lov til å bli i Norge eller ikke.

Å bli utvist betyr at man må reise ut fra Norge og at man ikke får lov til å komme tilbake på en stund.