Avdeling for teknologi og utvikling jobber med utvikling, drift og brukerstøtte for IKT-løsningene i UNE.

Avdeling for teknologi og utvikling (TU) består av 2 seksjoner:

Seksjon for teknologi

Seksjonen har ansvar for drift og utvikling av UNEs systemer og tekniske løsninger, samt utvikling av ny funksjonalitet. Vi har også ansvar for brukerstøtte på standardsystemer.

Seksjonssjef: Tone Hankø

Seksjon for applikasjon og prosess

Seksjonen har ansvar for forvaltning og utvikling av virksomhetsspesifikke systemløsninger, og sørger for kobling mot UNEs virkemåte og arbeidsprosesser. Vi har også ansvaret for funksjonell brukerstøtte.

Fungerende seksjonssjef: Nancy Hessen