Avdeling for organisasjon og utvikling bistår hele UNE med diverse fellestjenester.

Avdelingen er fordelt på 5 seksjoner:

Økonomi- og virksomhetsstyring (ØKO)

Seksjonen ivaretar blant annet etatsstyringsdialog, virksomhetsstyring, budsjettstyring, regnskap, anskaffelser og lønnsutbetaling.

Seksjonssjef: Petter Johansen

Drift og sikkerhet (DS)

Seksjonen ivaretar blant annet fysisk sikring og driften av bygget UNE holder til i.

Seksjonssjef: Erna Jensen Bøhler

HR Kompetanse-, leder- og medarbeiderutvikling (HR KLM)

Seksjonen har arbeidsområder knyttet til blant annet utvikling og gjennomføring av kompetansetiltak, samt aktiviteter innenfor leder- og medarbeiderutvikling.

Seksjonssjef: Erna Jensen Bøhler

HR Forvaltning (HRF)

Seksjonen jobber blant annet med rekruttering, lønnsforhandlinger, arbeidsrett, sykefravær og permisjoner.

Seksjonssjef: Anne Marit Granum

Seksjon for dokumentasjonsforvaltning (DOK)

Seksjonen har ansvar for dokumentasjonsforvaltningen i UNE. Dette innebærer blant annet mottak og registrering av all post til UNE. I tillegg har seksjonen ansvar for Svartjenesten, sentralbordet og innkalling til nemndmøter.

Seksjonssjef: Brit Ida Norheim