Oppholdsavdelingen forbereder diverse sakstyper for nemndledere og nemndmøter. De enkleste sakene avgjøres i avdelingen. Den største sakstypen er familieinnvandring.

Saksbehandlerne har utdanning på masternivå innenfor juss eller samfunnsfag og er fordelt på fire seksjoner. Sakene fordeles mellom seksjonene ut fra sakstyper, uavhengig av hvilket land søkerne kommer fra.

Oppholdsseksjon 1

O1 jobber med utvisning, arbeids- og studieinnvandring.

Seksjonssjef: Mats Risbakken

Oppholdsseksjon 2

O2 jobber med familieinnvandring, formelle saker, mishandlings- og menneskehandelssaker.

Seksjonssjef: Anne Brandt-Hansen

Oppholdsseksjon 3

O3 jobber med permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og tilbakekallssaker.

Seksjonssjef: Georg Magne Rønnevig

Oppholdsseksjon 4

O4 jobber med utvisning, visum og EØS-saker.

Fungerende seksjonssjef: Jannike Eggen