Oppholdsavdelingen forbereder diverse sakstyper for nemndledere og nemndmøter. De enkleste sakene avgjøres i avdelingen. Den største sakstypen er familieinnvandring.

Saksbehandlerne har utdanning på masternivå innenfor juss eller samfunnsfag og er fordelt på 4 seksjoner. Sakene fordeles mellom seksjonene ut fra sakstyper, uavhengig av hvilket land søkerne kommer fra.

Oppholdsseksjon 1

O1 jobber med utvisning, arbeids- og studieinnvandring.

Seksjonssjef: Mats Risbakken

Oppholdsseksjon 2

O2 jobber med familieinnvandring, formelle saker, mishandlings- og menneskehandelssaker.

Seksjonssjef: Anne Brandt-Hansen

Oppholdsseksjon 3

O3 jobber med permanent oppholdstillatelse, statsborgerskap og tilbakekallssaker.

Seksjonssjef: Georg Magne Rønnevig

Oppholdsseksjon 4

O4 jobber med utvisning, visum og EØS-saker.

Fungerende seksjonssjef: Jannike Eggen