Kommunikasjonsenheten i UNE jobber med brukerservice, medieservice, åpenhet og innsyn, websider, intranett, internkommunikasjon og beredskap for krisekommunikasjon.

Kommunikasjonsdirektør: Bjørn Lyster