Asylavdelingen forbereder asylsaker og reisedokumentsaker for nemndledere og nemndmøter. De enkleste sakene avgjøres i avdelingen.

Saksbehandlerne har utdanning på masternivå innenfor juss eller samfunnsfag, og er fordelt på fire seksjoner.

Asia-seksjonen

Seksjonen har ansvar for saker fra Asia.

Fungerende seksjonssjef: Katinka Kaupang

Europa-, Amerika- og Dublin-seksjonen

Seksjonen har ansvar for saker fra blant annet Europa, Sentral-Asia og Amerika, og saker behandlet etter Dublin-regelverket.

Seksjonssjef: Linda Kartawich

Midtøsten-seksjonen

Seksjonen har ansvar for saker fra Midtøsten.

Seksjonssjef: Iselin Ryeng-Lande

Afrika-seksjonen

Seksjonen har ansvar for saker fra Afrika.

Seksjonssjef: Ellen Kveine Evensen