1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    UNE omgjorde ikke sitt tidligere vedtak om utvisning med varig innreiseforbud fordi UNE mente at det tidligere vedtaket ikke var ugyldig, og det heller ikke var nye forhold som tilsa at vedtaket burde endres.