1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2021
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Nemnda vurderte om det kunne gjøres unntak fra kravet om selvforsørgelse fordi klageren hadde et sykt barn med stort pleiebehov. Nemnda kom til at det ikke kunne gjøres unntak på grunn av "særlige grunner". Klageren kunne på sikt oppfylle kravet om selvforsørgelse.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge