1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerne fikk ikke familieinnvandring med sin mor i Norge, fordi det ikke var sannsynliggjort at moren hadde del i foreldreansvaret.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Klageren fikk en midlertidig og begrenset oppholdstillatelse for å kunne bli i Norge og søke familieinnvandring med datteren.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke søke om familieinnvandring fra Norge, fordi hun ikke hadde lovlig opphold i her da hun søkte (formelt avslag). Det var ikke sterke rimelighetsgrunner for at søknaden likevel burde behandles her.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge