1. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klagerne fikk ikke familieinnvandring med sin mor i Norge, fordi det ikke var sannsynliggjort at moren hadde del i foreldreansvaret.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2020
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Klageren fikk opphold på humanitært grunnlag fordi hun var psykisk syk, helsetilbudet i hjemlandet var begrenset, og hun manglet nettverk som kunne ta vare på henne ved retur. Tillatelsen ble begrenset fordi klageren ikke hadde dokumentert sin identitet.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
  Klageren fikk en midlertidig og begrenset oppholdstillatelse for å kunne bli i Norge og søke familieinnvandring med datteren.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 01.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Delvis tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge