1. Vedtak-/beslutningsdato: 06.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    UNE mente at klagerens tillatelse som faglært arbeidstaker ikke kunne tilbakekalles på grunn av at han i en periode hadde flere deltidsjobber hos andre arbeidsgivere ved siden av en heltidsstilling. UNE omgjorde dermed UDIs og sitt eget tidligere vedtak.