1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2019
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge