1. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke norsk statsborgerskap fordi han ikke hadde dokumentert kunnskap i norsk muntlig.