1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge