1. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
    Avgjørelsesform: Sekretariat
    Resultat: Ikke tatt til følge