1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2015
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2015
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge