1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2016
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2015
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2015
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Ikke tatt til følge