1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2015
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2015
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge