1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2016
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Delvis tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2015
    Avgjørelsesform: Nemnd med
    Resultat: Ikke tatt til følge