1. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2019
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Tatt til følge
  2. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2016
    Avgjørelsesform: Nemnd uten
    Resultat: Delvis tatt til følge