1. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om familieinnvandring med begge foreldre i Norge fordi adopsjonen ikke var ferdig gjennomført.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2017
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2016
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2016
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Delvis tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2016
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge