1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Søknad om visum ble avslått fordi klageren var innmeldt i Schengen informasjonssystem (SIS).
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 05.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om oppholdskort etter EØS-regelverket fordi det var gått flere år siden referansepersonen hadde returnert fra et annet EØS land til Norge. Klagerens søknad om oppholdskort kunne derfor ikke anses som en naturlig forlengelse av referansens retur til Norge.
 3. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2020
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk avslag på søknad om familieinnvandring med begge foreldre i Norge fordi adopsjonen ikke var ferdig gjennomført.
 4. Vedtak-/beslutningsdato: 10.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Tatt til følge
 5. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2019
  Avgjørelsesform: Nemnd med
  Resultat: Delvis tatt til følge
 6. Vedtak-/beslutningsdato: 12.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 7. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 8. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemnd uten
  Resultat: Ikke tatt til følge
 9. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Sekretariat
  Resultat: Ikke tatt til følge
 10. Vedtak-/beslutningsdato: 03.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Tatt til følge