1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Eldre kvinne over 60 år fikk ikke familieinnvandring med voksen sønn i Norge fordi det ikke var sannsynliggjort at hun ikke hadde slektninger i nedstigende linje i oppholdslandet.