1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren fikk ikke familieinnvandring med ektefelle i Norge. Det var ikke dokumentert at ektefellen i Norge er registrert som skilt med tidligere ektefelle i Irak. Det var heller ikke grunn til å gjøre unntak fordi det er mulig å fremlegge dokumentasjon på skilsmisse i Irak.