1. Vedtak-/beslutningsdato: 07.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Tatt til følge
    Klageren fikk visum til Norge fordi hun var familiemedlem av en EU-/EØS-borger.