1. Vedtak-/beslutningsdato: 04.2021
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    En mor fikk ikke tillatelse til foreldrebesøk med voksent barn i Norge. Returforutsetningene var ikke sterke nok til at det var sannsynlig at hun ville forlate Norge og Schengen-området når tillatelsen utløper.