1. Vedtak-/beslutningsdato: 08.2021
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge
  Klageren fikk ikke familieinnvandring med ektefellen fordi hun ikke lenger ønsker at mannen skal komme til Norge. Vilkåret om at de skal bo sammen var derfor heller ikke oppfylt.
 2. Vedtak-/beslutningsdato: 09.2018
  Avgjørelsesform: Nemndleder
  Resultat: Ikke tatt til følge