1. Vedtak-/beslutningsdato: 02.2022
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren hadde oppholdt seg ulovlig i Norge i minst 2,5 år. Han ble derfor utvist med to års innreiseforbud. UNE mente at dette ikke var uforholdsmessig ovenfor klageren eller familien hans. Han hadde kone og to barn i Norge.