1. Vedtak-/beslutningsdato: 11.2020
    Avgjørelsesform: Nemndleder
    Resultat: Ikke tatt til følge
    Klageren ble utvist med fem års innreiseforbud fordi han hadde gitt uriktige opplysninger i forbindelse med søknad om beskyttelse.